ANMÄLAN FÖR 2018 ÅRS CUP ÄR NU ÖPPEN!

Anmälan görs via e-post till: info@klasingessonsminnescup.se

Ange på anmälan:
1. Föreningsnamn
2. Tröjfärg
3. Kontaktperson
4. Adress
5. Telefonnummer
6. E-postadress

Anmälningsavgift
P13 1000 kr/lag
F13 1000 kr/lag
P11 300 kr/lag
F11 300 kr/lag

Varje lag ska sätta in summan på Ödeshögs IK bankgiro 5835-0232 senast 30 dagar efter anmälan (Dock senast 31 maj 2018).
Märk insättningen med lagets namn och grupp.

Anmälan är inte godkänd förrän anmälningsavgiften är betald.
Förbehåll måste dock göras för att stryka överanmälningar, varvid sist inkommen anmälan stryks först.
Vid stryknings av oss återbetalas erlagd anmälningsavgift i sin helhet.

Deltagaravgift
P13 0ch F13 Paket A 700 kr/spelare Följande ingår (övernattning fredag till söndag, middag fredag, frukost, lunch, mellanmål och middag lördag, frukost, lunch och mellanmål söndag, t-shirt och medalj)
P13 och F13 Paket B 600 kr/spelare Följande ingår (övernattning lördag till söndag, lunch, mellanmål och middag lördag, frukost, lunch och mellanmål söndag, t-shirt och medalj)
P13 och F13 Paket C 400 kr/spelare Följande ingår (lunch och mellanmål lördag, lunch och mellanmål söndag, t-shirt och medalj)
P11 och F11 250 kr/spelare Följande ingår (mellanmål, t-shirt och medalj)
Deltagaravgift betalas senast 31 maj 2018

Sista anmälningsdag
Måndag 30 april 2018

Varmt välkommen med er anmälan till Klas Ingessons Minnescup!