Priser

Alla deltagare i P13, P10 ,F14 och Parafotbollen får en medalj och en t-shirt. Alla deltagare i P8 får medalj.
Lagpris till 1, 2, och 3 i A- och B-slutspel P13.
Lagpris till 1, 2 och 3 i F14 slutspel.
Lagpris till 1 och 2 i Parafotbollen.
T-shirt till ”Matchens kämpe” i båda lagen i varje match. (Ej P8)