Priser

Alla deltagare får en medalj och en t-shirt.
Lagpris till 1, 2, och 3 i A- och B-slutspel P13.
Lagpris till 1, 2 och 3 i F13 slutspel.
T-shirt till ”Matchens kämpe” i båda lagen i varje match.