Priser

Alla deltagare i P14, F14, P11 och F11 får en medalj och en t-shirt. Alla deltagare i P9 och F9 får medalj.
Lagpris till 1, 2, och 3 i A- och B-slutspel P14.
Lagpris till 1, 2 och 3 i F14 slutspel.
T-shirt till ”Matchens kämpe” i båda lagen i varje match. (Ej P9 och F9)