Priser

Alla deltagare i P13, F13, P10  och F10 får en medalj och en t-shirt. Alla deltagare i P8 får medalj.
Lagpris till 1, 2, och 3 i A- och B-slutspel P13.
Lagpris till 1, 2 och 3 i F13 slutspel.
T-shirt till ”Matchens kämpe” i båda lagen i varje match. (Ej P8)